79/3 ถ.ศิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 , Tel 66 (0) 53 212516, 66 (0) 53 212683, Fax 66 (0) 53 225305
E-mail: Contact@ruencomein.com

 

Contemporary Chiang Mai | Chiang Mai Accommodation | Chiang Mai Boutique Hotel | Chiang Mai Hotel Room | Chiang Mai Hotel Reservation | Eating Chiang Mai
Thai Cuisine Chiang Mai | Thai Food Chiang Mai | Thai House Chiang Mai | Thai Restaurant Chiang Mai | Thai Teak Wood House